موافقت وزارت ورزش با حضور سپک تاکرا در بازیهای آسیایی جاکارتا

چاپ

سه شنبه 07 دی 1395 ساعت 12:04

به گزارش روابط عمومی انجمن سپک تاکرا،دکتر سجادی با حضور در محل فدراسیون انجمن های ورزشی جلسه ای را با رییس فدراسیون و روئسای انجمن ها برگزار نمود، در این جلسه سهراب آزاد نایب رییس فدراسیون جهانی و آسیایی ضمن ارایه گزارش از وضعیت ورزش سپک تاکرا کشورمان در تمامی بخشها خواستار حضور تیم کشورمان در مسابقات بازیهای آسیایی جاکارتا اندونزی شد که با موافقت و استقبال معاون قهرمانی وزیر ورزش مواجه شد.