یک عضویت جدید در فدراسیون آسیایی

چاپ

آخرین به روز رسانی در شنبه 29 ارديبهشت 1397 ساعت 22:56 نوشته شده توسط روابط عمومی انجمن سپک تاکرا شنبه 01 ارديبهشت 1397 ساعت 19:30

به گزارش روابط عمومی انجمن سپک تاکرا، با پیشنهاد سهراب آزاد و موافقت فدراسیون آسیایی، خانم پرند عزیزی به عضویت کمیته حقوقی فدراسیون آسیایی سپک تاکرا درآمد.